slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
สินค้าและบริการ

ประเภทของด้ามตรายาง เรามีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน และความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. ด้ามธรรมดา
2. ด้ามหมึกในตัว
3. ด้ามรางรถไฟ
4. ด้ามวันที่แบบหมุนเลื่อนได้
5. ด้ามพิเศษที่ต้องมีการบัดกรีขึ้นมาใหม่
6. ด้ามยางวงหมุนเลื่อนได้ขนาดใหญ่
7. ยาง Anwill 1-5 สี (Photo Stamp)
8. ตรายางดูนนูน

ส่วนประกอบของตรายางด้ามธรรมดา เราคัดเลือกแต่วัสดุเกรด A
1. ใช้ยางพาราเกรด A สีเขียว
2. แผ่นทองเหลืองสั่งตัดมาตรฐาน
3. ด้ามไม้จับ ทาสีดำติดหมุด
4. เทปโฟมรอง เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน