slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
สินค้าและบริการ

6.1 คู่มือเซฟตี้ [Safety Manual]
 กรณีสั่งจำนวนเยอะ ตั้งแต่ 200 เล่มขึ้นไป พิมพ์ระบบอ๊อฟเซท กรณีสั่งจำนวนน้อย พิมพ์ระบบ Print on demand

6.2 หนังสือ (Booklet) /วารสาร (Journal)
ทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านใน  ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์

6.3  เมนู (Menu)
เมนูอาหารแบบเสริม (Extra Menu), เมนูอาหารแบบเล่ม ขนาด A4 A3 หรือเมนูอาหารแบบพับ

6.4 ออแกไนเซอร์ / สมุดบันทึก [Organizer / Notebook]

6.5 ปฏิทินตั้งโต๊ะ
สำหรับงานพิมพ์ปฏิทินมีหลายรูปแบบทั้งแบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ จนถึงแบบเป็นการ์ดพกติดกระเป๋า

6.6 แฟ้ม (Folder)
รูปร่างเป็นกระดาษหนาพับเป็นปก ส่วนล่างของด้านในปกจะพับเป็นกระเป๋าสำหรับสอดใส่เอกสาร ขนาดเมื่อพับแล้ว ใกล้เคียงแต่ให้ใหญ่กว่า A4 ที่สันแฟ้มอาจมีความหนาตามจำนวนเอกสารที่จะใส่ 

6.7 แคตตาล็อก (Catalogue)
มักจะเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนา  สามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ บนปกหรือเนื้อในขึ้นอยู่กับการออกแบบ

6.8 Company profile
ขนาดมาตรฐาน (กางออก) คือ 12”x25.5” (พับ 3 ส่วน มีลิ้นสำหรับใส่เอกสาร) นิยมใช้กระดาษอาร์ต หนา 260 แกรม 300 แกรม 360 แกรม และสามารถทำ Spot UV เฉพาะจุดได้