slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
สินค้าและบริการ

ร้อยละ 80 ลูกค้าที่เปิดธุรกิจใหม่ ปัญหาที่พบ จะเป็นเรื่องเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน โดยเฉพาะ “เอกสารใบกำกับภาษี หรือเอกสารออกเป็นชุด” จากปัญหาเหล่านี้ทาง HIDEN จึงใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเอกสารที่ออกจากบริษัทของท่านเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้ลูกค้าลดความน่าเชื่อถือลงได้ ดังนั้นไม่ว่าท่านจะสั่งงานกับเราหรือไม่ ทางเราก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ