slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
สินค้าและบริการ

ได้แก่  เอกสารออกเป็นชุด, ใบกำกับภาษี,  ใบเสร็จรับเงิน,  ADVANCE FORM  และ บัตรสมาชิกโมที่ใช้พิมพ์งานมาตรฐาน ดังนี้
• โม 10” โม 11” โม 12” โม 13 ½ “ โม 14” โม 16” โม 17” โม 18” โม 14 2/3” (โมพิมพ์)

• กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษคุณภาพ OJI เกรด A  สามารถสั่งปรุพิเศษได้ตามต้องการ

• การรันนิ่งนัมเบอร์ จะทำการซ้อนชั้นการตีเบอร์ สามารถตีได้ 2 สี แดง ดำ (สีที่ใช้ตีเบอร์จะได้สีเฉพาะชั้นแรก ชั้นต่อไปจะเป็นสีคาร์บอนเคมี)

• กระดาษเคมีที่นำมาพิมพ์เป็นกระดาษต่อเนื่อง จะมีลักษณะเป็นม้วน ได้แก่
1 เคมีบน หรือ CB [COATED BACK] คือกระดาษที่มีน้ำยาเคมีเคลือบอยู่ด้านหลัง โดยทั่วไปจะอยู่ชั้นบนสุด
2 เคมีกลาง หรือ CFB [COATED FRONT & BACK] คือกระดาษที่มีน้ำยาเคมีเคลือบอยู่ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง โดยทั่วไปจะอยู่ชั้นกลาง
3 เคมีล่าง หรือ CF [COATED FRONT] คือกระดาษที่มีน้ำยาเคมีเคลือบอยู่ด้านหน้า โดยทั่วไปจะอยู่ชั้นล่างสุด
4 เคมีพิเศษ SELF CB คือ กระดาษเคมีชนิดพิเศษ ใช้พิมพ์เซลสลิปชั้นบนสุด สำหรับใช้กับเครื่องรูดบัตรเครดิต โดยจะเกิดตัวอักษรขึ้นโดยไม่ต้องใช้ปากกาที่มีน้ำหมึกเขียน

• การเลือกสีกระดาษเพื่อแยกประเภทเอกสาร สามารถเลือกได้ 2 แบบ
1. เลือกแยกตามสีกระดาษ จะมีให้เลือก 5 สี ขาว เขียว เหลือง ฟ้า ชมพู กรณีสั่ง 6 ชั้นขึ้นไป สีกระดาษจะซ้ำกัน 1 แผ่น
2. เลือกเป็นกระดาษขาวทุกชั้น แต่แยกสีหมึกพิมพ์ได้ทุกชั้น จะทำให้ได้เอกสารที่สวยงาม และสีก็ไม่ซ้ำอีกด้วย