slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ข่าวสารและกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา

ศูนย์นักเรียนกรุ๊ป ร่วมมอบทุนการศึกษากับโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม มูลค่ารวม 30,000 บาท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เนื่องในงานวันเกิดอดีตเจ้าอาวาส โดยผู้มอบคือ คุณศิโรรัตน์ นาควิลัย รักษาการ ผู้จัดการแผนกขายปลีก ร้านศูนย์นักเรียน