slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ข่าวสารและกิจกรรม
ค่ายอาสาฟื้นฟูน้ำท่วม จ.อยุธยา

            เมื่อวันที่ 9 -11 มีนาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์นักเรียนกรุ๊ปได้จัดกิจกรรมช่วยฟื้นฟูโรงเรียนวัดบุญกันนาวาส อ.บางบาล จ.อยุธยา ที่ประสบภัย
น้ำท่วม...กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยฟื้นฟูโรงเรียนแล้ว  ทางศูนย์นักเรียนกรุ๊ปยังได้นำอุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียนและเสื้อผ้า ชุดนักเรียนที่ลูกค้าร่วมบริจาค ไปมอบให้กับน้องๆ อีกด้วย
            สิ่งที่จิตอาสาทุกคนได้สัมผัสในครั้งนี้คือความสามัคคีและได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ...