slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ข่าวสารและกิจกรรม
ชมรมคนรักศรีราชา

ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มจากการอ่านหนังสือ 100 ปีศรีราชา ที่รวบรวมเรื่องราว ศรีราชา ในอดีตไว้พอสมควร เลยอยากต่อยอดในประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงอยากทราบประวัติบุคคลสำคัญ (ซึ่งมักจะถูกลืมเมื่อตายไปแล้ว) ของศรีราชาไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนภาพเหตุการณ์, เรื่องราว ที่มีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ของศรีราชา ไว้ให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ศึกษา ณ วันนี้ เรายังคงทำงานเก็บข้อมูลกันไปเรื่อย ๆ ยังไม่ได้เผยแพร่ผลงาน กับสังคมเพราะยังขาดความพร้อมหลายด้าน งานที่เราทำไปแล้ว ก็คือ ร่วมกับศูนย์นักเรียนกรุ๊ปทำปฏิทินศรีราชา ในอดีตสัมภาษณ์ผู้นำตระกูลอัตนาถ (ตระกูลเก่าแก่ของศรีราชา), เก็บโครงสร้างตระกูล จักกะพาก

(ซึ่งมีบทบาท ในการสร้างความเจริญให้ศรีราชาพอสมควร), เก็บตำนานงานกองข้าว และเก็บประวัติบุคคลดีเด่นไว้หลายท่าน ในอนาคต เราวาดหวังว่า ศรีราชาน่าจะมีหอประวัติศาสตร์ของเราเอง และชมรม คนรักศรีราชาจะขอเป็นกำลังสำคัญแรงหนึ่ง ณ วันนี้

เรายังเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีอาจารย์จุมพต ม่วงกลิ้ง ผช.ผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลศรีมหาราชา เป็นประธาน ที่ปรึกษา มีทีมงานเล็ก ๆ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนศูนย์นักเรียนกรุ๊ป ส่วนการเผยแพร่ผลงาน คงจะใช้หน้าของ www.hiden.co.th ที่ท่านอ่านอยู่นี้เป็นทางเชื่อม สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านใดต้องการส่งภาพ, ส่งเรื่องราว, ชี้แนะการทำงาน กรุณาส่งมาที่ E-mail : adisak@hiden.co.th หรือมือถือ             01-8119708    

สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.konruksriracha.in.th