slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ข่าวสารและกิจกรรม
การประชุมสัมนาประจำปี 2554

งานสัมมนาประจำปี 2554  กิจกรรมสัมมนาประจำปีของชาวศูนย์นักเรียนกรุ๊ปจัดขึ้นในหัวข้อ "บริการอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้า"
เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริการลูกค้าให้กับพนักงานโดยจัดขึ้นที่ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา