slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม

ศูนย์นักเรียนกรุ๊ปได้นำสิ่งของไปบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554