slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
กองทุนศูนย์นักเรียนกรุ๊ป

ร้านศูนย์นักเรียนซึ่งเป็นร้านต้นกำเนิดของศูนย์นักเรียนกรุ๊ปในปัจจุบัน ได้ทำสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ช่วงแรกๆ เริ่มจากการมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์ให้เด็กในโรงเรียนต่างๆ