slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
ความรู้เรื่องระบบงานออฟเซ็ท [OFFSET]

งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เป็นการพิมพ์พื้นราบ [Planographic Print] ที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน ในขั้นแรกจะผ่านลูกกลิ้งน้ำเพื่อสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไรภาพของแผ่นแม่พิมพ์ หลังจากนั้นจะผ่านลูกกลิ้งหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่ไปเกาะตรงบริเวณที่เป็นภาพ ภาพหมึกบนแม่พิมพ์จะถูกถ่ายลงบนผ้ายางที่กดทับแม่พิมพ์ แล้วจึงถ่ายลงบนกระดาษโครงสร้างหลักของระบบออฟเซ็ท ได้แก่ หน่วยป้อนกระดาษ, หน่วยพิมพ์, หน่วยส่งกระดาษ และ หน่วยเคลือบผิว [เป็นบางประเภทที่ต้องการความสวยงาม]

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ pdf แนบค่ะ)