slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
งานพิมพ์ระบบ INKJET/LASER PRINT


1. ระบบ INKJET DIGITAL PRINT
เป็นเครื่องอัดขยายภาพที่ใช้ความร้อน ทำให้หมึกเกิดแรงกดดัน และพ่นออกมา [เปรียบเทียบได้กับการต้มน้ำ] การพิมพ์ระบบนี้เป็นที่นิยมกันมาก เพราะประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน ส่วนราคาของเครื่องพิมพ์จะมีตั้งแต่ราคาถูก ไปจนถึงราคาแพง

2. ระบบ LASER PRINT
กระบวนการทำงาน จะใช้ระบบแสงเลเซอร์ยิงลงไปบนลูกดรัมที่มีประจุไฟฟ้า จากนั้นลูกดรัมจะวิ่งผ่านผงหมึก ส่วนที่เป็นภาพจะมีหมึกติดมา หมึกจะถ่ายลงบนกระดาษ ทำให้เกิดภาพสีขึ้นมา

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ pdf แนบค่ะ)