slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
ความรู้เรื่องระบบงานซิลค์สกรีน [Silkscreen Printing]

ระบบซิลค์สกรีน คือ การพิมพ์นูนที่ใช้แม่พิมพ์เป็นบล็อคผ้าที่ขึงให้ตึง ขั้นตอนการพิมพ์จะเป็นการกดหมึกให้ผ่านทะลุผ้า เพื่อถ่ายหมึกลงบนวัสดุที่รองไว้
งานพิมพ์ซิลค์สกรีน เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญพอสมควร โดยเฉพาะการพิมพ์ที่ต้องหมึกด้วยมือ น้ำหนักมือช่างต้องมีความสม่ำเสมอจึงจะได้ภาพพิมพ์ที่ออกมาสวยงามและคมชัด กรณีที่พิมพ์ด้วยเครื่องซิลค์สกรีน ต้องอาศัยสมาธิ และจังหวะการป้อนวัสดุ ที่ต้องมึความสัมพันธ์กัน

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ pdf แนบค่ะ)