slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
Q: การทำแผ่นพับ/โบรชัวร์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

ก่อนอื่นลูกค้าจะต้องทราบวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผ่นพับ/โบรชัวร์ ว่าจะใช้งานอย่างไร

จะใช้เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ขั้นตอนต่อไป คือ

1. กำหนดขนาด รูปแบบของโบรชัวร์ที่ต้องการ (สามารถดูตัวอย่างจริงหรือหาได้ตามเว็บไซด์)
2. กำหนดจำนวนหน้าของโบรชัวร์ ลักษณะกระดาษ ความหนาของกระดาษ
3. กำหนดจำนวนที่ต้องการจะพิมพ์ (ปริมาณการสั่งมาก ราคาจะยิ่งถูกลง)
4. เลือกลักษณะการพิมพ์  (ระบบ Offset, ระบบ Digital Print) และสีที่ใช้ ( งาน 1-3 สี หรืองาน 4 สี CMYK)
5. กำหนดเนื้อหาของงานที่ต้องลงรายละเอียด ข้อความ+รูปภาพที่ต้องการใส่ในโบรชัวร์

    (กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีรูปแบบ ทางเราสามารถออกแบบให้ได้ ราคาอยู่ที่ความยากง่ายของเนื้องาน)

**หมายเหตุ รูปภาพที่จะนำมาประกอบในงาน ควรเป็นภาพที่คมชัด และมีความละเอียดค่อนข้างสูง หากไม่มีภาพถ่ายที่ใช้ในการลงโบรชัวร์ 

ทางไฮเดนมีบริการรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงาน โดยลูกค้าสามารถนำภาพไปใช้งานต่อได้ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

 

ทั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ลูกค้าจะต้องเตรียมตัวในเบื้องต้น ทางไฮเดนมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หน้าร้าน

หรือสอบถามที่เบอร์ Counter Service : 086-301-0474 , Sales Office : 086-301-0443 ครับ