slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
Q: อยากจะได้ตราประทับซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ?

A : อันดับแรก คือ ลูกค้าจะต้องนำเอกสารที่จดชื่อบริษัทกับทะเบียนพาณิชย์มาให้ทางร้าน และลองมาคุยเรื่องขนาดของตราประทับ(ตรายาง)ว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ (ซึ่งทางเรามีเฟรมตัวอย่างให้เลือกหลายขนาด) แล้วเลือกรูปแบบว่าต้องการให้เป็นแบบวงกลม แบบสี่เหลี่ยม แบบวงรี หรือแบบอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีโลโก้หรือเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือก็ได้ค่ะ ทางเราจะเก็บต้นแบบ (Artwork และ Film)ไว้ให้ลูกค้าอีกด้วย ซึ่งหากครั้งต่อไปลูกค้าต้องการสั่งทำเพิ่มก็สามารถใช้ Artwork หรือ Film เดิมทำได้เลยค่ะ